HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

160,000 140,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

960,000 940,000

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG BÁN CHẠY

5 %
95,000 90,000
9 %
230,000 210,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
4 %
12 %

Hải Sản Tươi Sống

Mực lá

250,000 220,000

Hải Sản Tươi sống