HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

140,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

180,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

940,000

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG BÁN CHẠY

9 %
210,000
5 %

Cá Tươi Sống

Cá ba thú

100,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

180,000
4 %
5 %
90,000
8 %
220,000
4 %
460,000
7 %
280,000

Hải Sản Tươi sống