HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

160,000 140,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

960,000 940,000

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG BÁN CHẠY

9 %
230,000 210,000
5 %

Cá Tươi Sống

Cá ba thú

105,000 100,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
4 %
5 %
95,000 90,000
8 %
240,000 220,000
6 %
360,000 340,000
5 %

Cá Tươi Sống

Cá sòng (4-6 con/kg)

95,000 90,000

Hải Sản Tươi sống