HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

160,000 140,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

960,000 940,000

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG BÁN CHẠY

10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
4 %
5 %
95,000 90,000
9 %
230,000 210,000
20 %

Cá Tươi Sống

Cá bạc má

100,000 80,000
3 %
180,000 175,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

960,000 940,000
3 %
725,000 705,000

Hải Sản Tươi sống