HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

160,000 140,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
2 %

Hải Sản Tươi Sống

Tôm mu ni loại nhứt (5-6 con/kg)

960,000 940,000

HẢI SẢN TƯƠI SỐNG BÁN CHẠY

9 %
230,000 210,000
5 %

Cá Tươi Sống

Cá ba thú

105,000 100,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
4 %
5 %
95,000 90,000
8 %
240,000 220,000
4 %
480,000 460,000
7 %
300,000 280,000

Hải Sản Tươi sống