Mực trứng 14-17 con/kg(hút chân không)

490,000 470,000

Danh mục: