Khô mực loại nhứt (12-18 con/kg)

1,380,000 1,360,000

Danh mục: