Khô mực loại nhì (18-22 con/kg)

1,120,000

Danh mục: