Khô mực bầu loại trung (22-28 con/kg)

900,000 880,000

Danh mục: