Hiển thị một kết quả duy nhất

4 %
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc móng tay

200,000 180,000
10 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Ốc vá (ốc giác)

200,000 180,000
13 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Sò quạt

160,000 140,000
3 %

Đặc sản hấp dẫn Phú Quốc

Tôm tích loại nhứt (5-6 con/kg)

1,800,000 1,750,000